Viðvörun


 Ekki láta kerti vera eftirlitslaust, nálægt eldfimum efnum eða innan seilingar barna eða dýra. Varast skal að kerti getur orðið heitt og valdið bruna. 
Ávalt skal fylgja leiðbeiningum undir kertadós.

 

Kertaföndurkassi

Kassinn inniheldur sojavax, ilmolíu, kertaþráð og eldspýtur, efni sem geta verið eldfim ef þau eru misnotuð. Með því að kaupa þennan kassa og/eða nota búnaðinn sem í honum er leysir þú bæði framleiðanda og seljanda frá ábyrgð á tjóni eða meiðslum sem kunna að stafa af meðhöndlun íhluta eða notkun á fullunnum vörum kassans. Þú berð fulla ábyrgð á öryggi allra þátttakenda og notkun á vöru eftir kaup. Mikilvægt er að þú meðhöndlir kertin, bráðið vax og ilmolíur á ábyrgan hátt til að fyrirbyggja slys og brennir kertin í samræmi við almennar öryggiskröfur um meðhöndlun eldfimra efna.
Innihald kassans er ekki matarkyns og er ekki ætlað börnum. Ilmolía 34g í flösku. Ilmolía getur valdið ofnæmisviðbrögðum hjá viðkvæmum einstaklingum. Ef einstaklingur verður fyrir óþægindum við kertagerðina, hafið samband við viðbragðsaðila.
H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. P273 Forðist losun út í umhverfi. P261 Gætið þess að anda ekki inn lofttegund. P352 Þvoið með vatni og sápu. P363 Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu fyrir næstu notkun.